مشاوره، محاسبه، طراحی، نظارت، تجهیز و اجرای کامل پروژه های شما از ایده تا ایجاد وفراتر
مشاوره، محاسبه، طراحی، نظارت، تجهیز و اجرای کامل پروژه های شما از ایده تا ایجاد وفراتر

مدیریت و کنترل پروژه

مشاوران و مدیران مجرب ما با مطالعات امکان سنجی ، مهندسی پایه ، طراحی پیشرفته (A_ Z طراحی مهندسی FEED) ، مهندسی جزئیات ، نظارت عالی و کارگاهی ، تهیه اسناد مناقصه و برآورد کل پروژه ، پروژه های شما را اجرایی میکنند

برای مشاوره اقتصادی در مورد شناسایی و انتخاب فرصت های سرمایه گذاری مطمئن و برگشت پذیر و توسعه تجارت خود ، از طریق فرم تماس زیر و رسانه های اجتماعی با مشاوران برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک ما تماس بگیرید

  • حداکثر یک فایل (حداکثر 5 مگابایت در هر فیلد)
   و از این نوع فرمتها:
   doc, docx, ppt, pdf, pptx, pps, ppsx
   xls, xlsx, mp3, m4a, oggjpg, jpeg,
   png, gif, pdf, m4v, odt
   mpg, gv, 3gp, 3g2, zip, csv